Images for Options / Obrázky variant

Images for Options / Obrázky variant
Popis v češtině následuje po anglickém

************* English *************
This module allows you to assign one product image to one product option.
The product detail page then automatically displays the image according to the selected product option.

Images must be uploaded to the product.
Only for Option Groups with function "select" or "radio".
Only one image can be assigned to one product option.

More info and instructions on module images ...

************* Česky *************
Tento modul umožňuje přiřadit jeden z vložených obrázků k produktu jedné z jeho variant.
Na stránce detailu produktu je pak automaticky zobrazen obrázek podle zvolené varianty produktu.

Obrázky musí být nejprve nahrané u produktu.
Funguje pouze pro skupinu voleb s funkcí "select" (rozbalovací seznam) nebo "radio" (zaškrtávací seznam jen s 1 možnou vybranou hodnotou)
Každé jedné variantě produktu lze přiřadit pouze jeden obrázek.

Více informací a návod viz. obrázky k modulu ...


Tags: image, option, assign

Price: $9.99
Excluding Tax

On-Demand Update Guarantee Program

If the add-on is not compatible with the latest version of LiteCart, you are entitled to an update within 14 days of your purchase or your money back. Read More

Private Development

Downloads

[+] v0.1

Version 2019-04-16 | Uploaded 14 Apr 2019 by developer_cz

Compatible Versions: 2.1.5, 2.1.6
The package may be compatible with more versions than listed. Contact the author for more information.

vQmod

Author

developer_cz

Czech Republic

Contact

Mini Forum

Topic Last Post
Be the first to ask a question about this add-on.